|
Sunday / January 21 / 2018


Danish Wood Preservation Association


Type: Association
Category:
Location: Denmark

Description: Dansk TræBeskyttelse (DTB) er en brancheforening for kemisk træbeskyttelse i Danmark. DTB er det danske medlem af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR), der varetager samarbejdet mellem de nordiske brancheforeninger for kemisk træbeskyttelse. Brancheforeningen Dansk TræBeskyttelse har til formål blandt mere at repræsentere branchen og til at varetage dens interesser samt at udbrede kendskab til og brug af imprægneret træ.website: http://www.dtb-f.dk/